divarche.ir

ارتباط بين سن افراد مختلف(مرد و زن)و ميزان مهاجرت

  • موضوع مقاله : ارتباط بين  سن افراد مختلف(مرد و زن)و ميزان مهاجرت
  • مربوط به رشته : آمار 
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات :11

با توجه به نقش مهاجرت(Emigration) به عنوان عاملي مؤثر در جهت افزايش يا كاهش جمعيت هر كشور ,هدف پروژه ي فوق ارتباط بين ميزان سن افراد مختلف(مرد و زن)و ميزان مهاجرت مي باشد.

در اين پروژه كه جامعه ي آماري 112 نفر از افراد با سنين مختلف مي باشد,

نوع متغير كمي است و روش جمع آوري داده ها از طريق داده هاي از پيش تهيه شده است