divarche.ir

مقاله درباره تابع

  • موضوع مقاله : مقاله درباره تابع
  • مربوط به رشته :  ریاضیایت
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 14

قسمتي از نمودار يک تابع. هر عدد x در عبارت f(x) = x3 - x قرار مي‌گيرد.

در رياضيات، يک تابع رابطه‌اي است که هر متغير دريافتي خود را فقط به يک خروجي نسبت مي‌دهد. علامت استاندارد خروجي يک تابع f به همراه ورودي آن، x مي‌باشد يعنی .به مجموعه ورودي‌هايي که يک تابع مي‌تواند داشته باشد دامنه و به مجموعه خروجي‌هايي که تابع مي‌دهد برد مي‌گويند.

براي مثال عبارت f(x) = x2 نشان دهنده يک تابع است، که در آن f مقدار x را دريافت مي‌کند و x2 را مي‌دهد. در اين صورت براي ورودي 3 مقدار 9 به دست مي‌آيد. براي مثال، براي يک مقدار تعريف شده در تابع f مي‌توانيم                             بنويسيم، f(4) = 16.

معمولاً در تمارين رياضي براي معرفي کردن يک تابع از کلمه f استفاده مي‌کنيم و در پاراگراف بعد تعريف تابع يعني f(x) = 2x+1 را مي‌نويسم و سپس f(4) = 9. وقتي که نامي براي تابع نياز نباشد اغلب از عبارت y=x2 استفاده مي‌شود.

وقتي که يک تابع را تعريف مي‌کنيم، مي‌توانيم خودمان نامي به آن بدهيم، براي مثال: