divarche.ir

بـسیـج ونقش آن درتربیت دینی

  • موضوع مقاله : بـسیـج ونقش آن درتربیت دینی
  • مربوط به رشته :  سیاسی
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 53

بسيجي كيست ؟

هسته مركزي اين روحيه همانا نگرش به پديده هاي مادي از دريچه نيازبه عنولن وسيله و نه اصالت دادن ته آنها ستواز سوي ديگر تمامي امور در راستاي دين و انقلاب و حفظ آرمان آن مفهوم مي يابند . از اين رو از خود گذشتگي و فدا شدن براي ديندار ماندن توده ها يكي از وجوه برجسته روحيه بسيجيان بود .

آنها وظيفه خود را در شكستن خط هاي پياپي اي مي دانستند تا راه براي ضعيفان و عقب نگه داشته شده ها باز گردد . آنها مي سوختند و فدا مي شدند تا ديگران نيز با خدايشان رابطه برقرار كنند . در يك كلام ؛ آنها با در دسب گرفتن جانشان و نيز با حمل طناب  هاي دار بر گردن خود ؛ نوك پيكان حوادث انقلاب و سپر امام و اسلام بودند .

از ديگر خصوصيات روحيه بسيجي پر كار بودن و كم خرج بودن است. آنها شب وروز نمي شناختند و فقط هنگامي كه كاري نبود ويا از فرط خستگي بدون اختيار خوابشان مي برد ؛ از كار باز مي ايستادند آنها با همه تلاش و نقش آفريني در جنگ و حفظ نظام بسيار كم هزينه و بي توقع بودند زيرا خودشان را دائماَ بدهكار مي دانستند و هميشه در پي آنبودند كه براي انقلاب اسلامي كاري كنند .

ديگر آنكه سنگر هاي آنها كه به منزله خانه هايشان بود . خيلي ساده و بي آلايش و تواُم با صفا و معنويت ساخته شده بود . به همين خاطر بسيار سبكبال بودند ، در هر لحظه اي كه فرمان حركت يا حمله صادر مي شد خيلي راحت جابجا مي شدند و با جمع كردن اثاثيه شان در يك كوله پشتي عازم ميدان نبرد شده و به انتظار شهادت مي جنگيدند ، به همين خاطر بسياري شان شهيد شدند و ما بقي همچنان در طلب شهادتند .