divarche.ir

بررسی وضعیت خوابگاه های دانشجویی

  • موضوع مقاله : بررسی وضعیت خوابگاه های دانشجویی
  • مربوط به رشته :  آمار
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 40

گسترش مفهوم و مهارت

1.36: در نمونه گیری تصادفی ساده اندازه همه نمونه‌های داده شده، نسبتا برابر هستند ایا این در نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک نیز صادق است؟ جواب خود را شرح دهید.

1.37: سو استفاده  اخلاقی کاخ سفید

در June , 27 1996  مقاله‌ای در روزنامه Wall Street چاپ شد که نتایج ملی آراء در خصوص کاخ سفید را نشان می داد که FBI در مورد اعضای حزب اصلی پرونده‌هایی را فراهم کرده است که به مباحث اخلاقی مربوط می‌شود.

سرفصل مقاله این بود بررسی نشان می‌دهد ادعای کاخ سفید در مورد پرونده‌های FBI رد شده است. در انتهای مقاله در تعریف ذکر شده روش نمونه‌گیری داده شده است. در مورد زمینه‌های مختلف نمونه‌گیری که در این تعریف به نظر می رسند، بحث کنید.

اخبار آراء روزنامه Wall Stree NISC بر اساس مصاحبه‌های تلفنی ملی از 2.010 نوجوان بود. شامل 1637 رای دهنده ثبت نام شده بود و از پنج شنبه تا سه شنبه جریان داشته است به وسیله سازمان آراء Robert , Teeter , Peter, Hart  سوالهای مربوط به سیاست فقط از افراد ثبت نام شده پرسیده شده است. سوالهای مربوط به اقتصاد و سلامتی از همه نوجوانان پرسیده شده است. 

نمونه به دست آمده از 520 نفر بوده که به طور تصادفی از نقاط جغرافیایی در قاره آمریکا انتخاب شده‌اند. هر منطقه متناسب با جمعیت آن نشان داده شده است. خانواده‌ها انتخاب شده‌اند به وسیله روشی که داده شده است همه شماره تلفن‌های لیست شده و لیست نشده که شامل برابر باشند.