divarche.ir

نمونه سازی تجزیه و تحلیل غیرساختاری

  • موضوع مقاله : نمونه سازی تجزیه و تحلیل غیرساختاری
  • مربوط به رشته :  کامپیوتر
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 30

این کار موانع کار کاربران و منتشر کنندگان را کاهش می‌دهد، هزینه انجام و عملیات مدیریت اطلاعات را به حداقل می‌رساند. هزینه‌های به روز نگه‌داشتن داده‌ها بر مبنای طراحی نرم‌افزار و مرحله توسعه تغییر می‌کنند، وقتی در طول هزاران کاربر گسترده می‌شوند به جای اینکه هزاران کاربر هر یک راه‌ حل‌های فردی خودشان را داشته باشند. همچنین PAMML به نوع دیگری از مسائل داده‌های جسد متحرک اشاره می‌کند. تقسیم داده‌ها اغلب بدون آگاهی نگهدارنده رسمی داده‌ها صورت می‌گیرد. علاوه بر احتمال قدیمی بودن داده‌ها این کار به موقعیت‌هایی می‌انجامد که داده‌ها بتواند  در راههایی استفاده شوند که از ابتدا به آن منظور نبوده‌اند. اشاره به این موضوعات انگیزة کار کاتالوگ گذاری داده‌ها را در نمایندگیها ایجاد می‌کند از قبیل FGDC (www.fgdc.gov در ساختار کاری PAMML  فایل توصیف داده‌ها تقسیم می‌شود (کد لیست b-1) و خود داده‌ها تقسیم نمی‌شوند کاربرد جدید این فایل XML را می‌گیرد و آن را برای مشترک کردن مستقیم خدمات داده‌ها از منتشر کننده بکار می‌برد. این کار دو هدف دارد. اول اینکه کاربر جدید آخرین نوع داده‌ها را می‌گیرد. این یک ویژگی خوب است ولی اهمیت واقعی این راهکار اینست که کاربران به مجموعه داده‌های اطراف کاری ندارند. بطور موثری آنها با یک قرارداد سروکار دارند که با منتشر کننده داده‌ها در تماس‌اند.

وقتی کاربر جدید در تلاش است که به داده‌ها دسترسی یابد. منتشر کننده فرصت دارد که تصمیم‌ بگیرد آیا با آن کاربر تجارت کند یا نه اگر داده‌ها عمومی و رایگان باشند هیچ اتفاق مهمی در این مرحله نمی‌افتد و به سادگی به کاربر فرستاده می‌شود. با این حال اگر داده‌ها به همین روش حساس باشند. منتشر در این لحظه اعتبار کاربر را بررسی می‌کند