divarche.ir

مقاله ترجمه شده مدیریت بحران سیستم های تکنولوژی

  • موضوع مقاله : مدیریت بحران برای سیستم های تکنولوژی اطلاعاتی
  • مربوط به رشته :  مدیریت 
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 121

1-    مقدمه

هر سازماني داراي ماموريتي مي باشد در اين عصر ديجيتال، همانطور كه سازمانها از سيستمهاي تكنولوژي اطلاعاتي خودكار (IT) استفاده مي كنند تا از بهترين امكانات و تكنولوژي براي حمايت واجراي بهترماموريت خود بهره مند باشند، مديريت بحران (Risk Management) داراي نقش بسيار حساس در محافظت فعاليتهاي اطلاعاتي يك سازمان ودر نتيجه ماموريت آن سازمان در قبال خطرات مربوط به IT بر عهده دارد.

يك فرآيند مديريتي بحران مي تواند مهمترين عامل موفقيت دربرنامه هاي امنيتي IT به حساب آيد. هدف اصلي فرآيند مديريت بحران مي تواند محافظت سازمان و توانائيهاي اجرائي آن در ماموريت محوله باشدكه تنها عملكرد IT را شامل نمي شود. بنابراين، فرآيند مديريت خطر (بحران) را نبايد در ابتدا بصورت يك فعاليت تكنيكي كه تحت نظارت متخصص IT صورت مي گيرد همكاري براي مدير سيستمهاي IT محسوب مي شود، در نظر گرفت بلكه بعنوان روش مديريت الزامي كه سازمان را پوشش مي دهد، به آن نگاه كرد.

نظريات دولتي:

اين مقاله توسط MIST در قبال مسئوليتهاي اداري تحت نظارت قانون فعاليت امنيتي كامپيوتري مصوب سال 1987 و قانون "آگاهي تكنولوژي مديريت اطلاعاتي" مصوب 1996 نگارش شده است. اين مقاله تنها يك تيتر از مجموعه مفاهيم قوانين (3) (a) 3-a 278 c. v.s 15 نمي باشد.

اين قوانين براي اجرا متوسط سازمانهاي ايالتي كه فعاليتهاي اطلاعاتي بسيار حساس را دنبال مي كند به ثبت رسيده است. آنها اصرار زيادي براي مواد مورد نياز چرخه OMB مربوط به 13A- در ضميمه III دارند.