فروشگاه محصولات کشاورزی مزرعه مینو( محمد قزل سفلو)


موضوع اصلی فعالیت:

فروش برنج دم سیاه،طارم هاشمی،فجر گلستان،زیتون مینو

شماره موبایل:


آدرس ایمیل:


آدرس:


شبکه های اجتماعی:


پیام رسان ها:


توضیحات: